Przemiał i mycie HDPE

Przemiał i mycie HDPE jest składową działu recyklingu tworzyw HDPE. Składa się z sekcji przemiału tworzywa, sekcji mycia i separacji, sekcji suszenia oraz sekcji magazynowej przemiału. Przed rozpoczęciem przemiału tworzywo jest segregowane i rozdzielanie. Segregacja ma na celu wyeliminowanie tworzyw innych jak HDPE, a rozdzielenie, wyłonienie odpadów o zbliżonych kolorach. Wyselekcjonowane w ten sposób tworzywo nie wymaga barwienia w dalszym procesie przetwarzania, chyba że klient ma takie życzenie. Po podaniu na taśmociąg transportowy, odpady poddawane są kontroli na obecność metali w wykrywaczu metali. Dalej surowiec kierowany jest do młyna, gdzie ulega rozerwaniu, skruszeniu i zmieleniu. Myjka frykcyjna odpowiedzialna jest za dokładne wymycie zanieczyszczeń wszechobecnych na tworzywie odpadowym. Następnym etapem przemiały jest separacja "obcego" tworzywa niż HDPE w tzw. wannie separacyjnej. Tworzywo sztuczne inne niż HDPE zostaje oddzielone i usunięte z przemiału. Końcowym etapem sekcji przemiału jest odwirowanie tworzywa z nadmiaru wody technologicznej, wysuszenie i skierowanie cyklonami do zewnętrznych zbiorników magazynowych przemiału, big-bagów lub oktabinów.

W celu ochrony środowiska ograniczyliśmy emisję ścieków poprzez zastosowanie obiegu zamkniętego wody myjącej. Woda zostaje cyklicznie uzdatniana, a osady i odpady których nie możemy przetworzyć sami, zostają neutralizowane przez odpowiednie instytucje.

Kontakt w sprawie:

tel. kom. +48 504 185 868

tel. kom. +48 504 091 502

e-mail: futroadrian@polchem.pl

e-mail: jasiak@polchem.pl