Badania naukowe

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie
"Ocena skuteczności działania kwaśnego preparatu biobójczego OXIM oraz wdrożenie go do zastosowania w hodowli ryb"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Zespół Epizootiologii Katedry Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych
Pracownia Diagnostyki Chorób Ryb, Płazów i Gadów
"Działanie preparatu OXIM na wybrane mikroorganizmy patogenne dla ryb"