Automaty szorująco-zamiatające

CR1500 P

Do najcięższych zadań

CS7000 LPG Hybri

Pierwszy automat z napędem hybrydowym