Współpraca

FIRMA POLCHEM ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI PREPARATÓW CHEMICZNYCH, SYSTEMÓW MYCIA, SYSTEMÓW DOZOWANIA, MASZYN I URZĄDZEŃ, ARMATURY WYKONANEJ ZE STALI KAWSOODPORNEJ, KANISTRÓW HDPE ORAZ PRZEMIAŁU LUB GRANULATU HDPE

Cel: dystrybucja i umacnianie marki POLCHEM

Obszar: teren Polski i Europy

Oferujemy: bardzo korzystne warunki finansowe współpracy, lojalność, silne wsparcie merytoryczne Centrali Polchemu dla podejmowanych działań, stałą opiekę jednego doradcy technicznego ze strony naszej firmy, długoterminową licencję dla dystrybucji produktów firmy dającą poczucie pełnej stabilizacji, systematyczne szkolenia produktowe w Centrali Polchemu oraz w siedzibie dystrybutora, pełne wsparcie dla działań sprzedażowych i szkoleniowych na terenie dystrybutora, udział w rozwoju i sukcesach Polchemu

Oczekiwania: pragnienie budowania długoterminowych relacji biznesowych dających poczucie pełnej stabilizacji, lojalność, jasne określenie celów wzajemnej współpracy i działań sprzedażowych, potrzeba nieustannego rozwoju, umiejętność dobrej komunikacji i współpracy w dystrybucyjnej wspólnocie firmy Polchem

Kontakt: Pan Andrzej Nadolny, kom.+48 504 091 565, e-mail: nadolny@polchem.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!