Regranulat HDPE

Granulat lub regranulat HDPE są drugą składową i jednocześnie ostatnią działu recyklingu. Zmielone, suche i czyste tworzywo kierowane jest ze zbiorników magazynowy czy big-bagów do sekcji mieszania tworzywa. To tutaj mieszamy ze sobą w odpowiednich proporcjach przemiały z paletokontenerów, kanistrów, beczek czy innych postaci odpadów. Chodzi o dobranie odpowiednich proporcji, w celu uwspólnienia czy uzyskania zleconego przez klienta współczynnika MFR regranulatu. Tak przygotowany surowiec kierowany jest do ekstrudera odpowiedzialnego za roztopienie tworzywa, homogenizację oraz odgazowanie. W końcowym etapie tworzywo zostaje zgranulowanie na głowicy granulacyjnej. Finalny produkt poddany zostaje restrykcyjnym badaniom na zawartość gazu w granulce. Jeszcze raz sprawdzany jest współczynnik MFR, oznaczana jest gęstość oraz wilgotność materiału. Końcowy produkt przechodzi separację barwną.