Zamgławiacze powietrza

TurboVENT-Pro  airECO PRO airECO SOLO

Zamgławiacz jest urządzeniem wykorzystywanym do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wytwarzanie mgły odbywa się w nim poprzez podanie roztworu preparatu dezynfekującego do głowicy zamgławia­jacej, w której następuje rozbicie kropli pod wpływem silnego strumienia powietrza. Powstała w ten sposób mgła charakteryzuje się wielkością kropli do 50/im i ulega zawirowaniu, co sprzyja lepszemu jej rozprzestrzenieniu w zamgławianym obiekcie. Wydatek roztworu preparatu dezynfekującego z jednej dyszy wynosi od 0-10 l/h. Istnieje mechaniczna możliwość regulacji wielkości kropli, a tym samym ilości wypływu preparatu poprzez nastawy dysz. Głowice regulowane są fabrycznie przez producenta w taki sposób, aby mgła w odle­głości ok. 1 m od dyszy nie rosiła dłoni. Wydatek wody w tym przypadku to ok. 5 l /h. Istnieje możliwość montażu systemu automatycznej kontroli pracy. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub jednym z naszych Doradców Technicznych.

PARAMETRY JEDNOSTKI ZAMGŁAWIACZ
odkażanie 
Wydajność /regulowana/ dm3/h -M5
Temperatura otoczenia °C 1 h-45
Temperatura cieczy °C 1 h-50
Przyłącze przewodu tłoczącego mm 012 lub 08; 06
Pojemność zbiornika cieczy dm3/h 1
Min. Wydajność zasilania pow. dm3/min 200
Ciśnienie robocze MPa 0,4
Powierzchnia m2 h-300
Kubatura m3 -M000