Nowe prace badawcze

TEMAT: Możliwości zastosowania kwaśnego preparatu dezynfekującego OXIM - substancja czynna kwas nadoctowy (tlen aktywny) w hodowli ryb.

Zakończono I etap projektu badawczego-badania prowadzono w Zakładzie Hodowli Ryb Łososiowatych w Rutkach, Instytutu Rybactwa Śródlądowego:

  • badania dotyczyły oceny skuteczności OXIM-u w profilaktycznych kąpielach ikry pstrąga tęczowego podczas jej inkubacji (doświadczenie powtórzono w dwóch terminach marzec i kwiecień)
  • wykonano badanie toksyczności preparatu OXIM z określeniem LC50
  • sprawdzono możliwość przeprowadzania profilaktycznych kąpieli narybku pstrąga tęczowego w roztworze preparatu OXIM.

Uzyskano bardzo optymistyczne rezultaty!

Rozpoczęto II etap projektu badawczego-badania są prowadzone przez UW-M Wydz. Weterynarii.

Wstępne wyniki zostaną przedstawione w aspekcie dezynfekcji i możliwości stosowania w hodowli ryb na konf. Wylęgarnia w Niedzicy i KKHRŁ w Sobieszewie organizowanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego.