VIROPOL

Dodano 01 października 2013

              

VIROPOL to nowa generacja preparatów dezynfekujących przeznaczonych do stosowania wszędzie tam gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej. Jest wysokowydajnym i skutecznym preparatem posiadającym szerokie spektrum biobójcze. Dzięki synergistycznemu połączeniu skuteczności czwartorzędowych chlorków amoniowych, aldehydów, alkoholi i terpen wykazuje następujące właściwości:

 • wysoka skuteczność biobójcza (bakterie Gram (+)(-), przetrwalniki, grzyby)
 • brak zjawiska oporności mikrobiologicznej
 • bardzo niski stopień korozji materiałowej (bezpieczny dla większości powierzchni, neutralne pH)
 • niska toksyczność dla ludzi i zwierząt, brak działania karcenogennego
 • niskie skuteczne stężenia robocze bez względu na twardość wody
 • efektywny w szerokim spektrum temperatur (0oC<temp.<70oC)
 • nie zawiera matali ciężkich
 • wysoki stopień biodegradacji.

ZASTOSOWANIE PREPARATU VIROPOL:

 • Dezynfekcja pomieszczeń i maszyn produkcyjnych przemysłu spożywczego:
  Po umyciu i osuszeniu powierzchni preparatami firmy CID-ROL stosować stężenie 0,25-0,5% VIROPOL-u (1:400–1:200) w postaci oprysku lub piany aktywnej. Po 20 minutach spłukać wodą zdatną do picia.
 • Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń w hodowli, uprawie i ogrodnictwie:
  Po wcześniejszym umyciu i osuszeniu powierzchni preparatami firmy POLCHEM:
  • Stosować stężenie 0,25-0,5% VIROPOL (1:400–1:200) w postaci oprysku lub piany aktywnej (wydajność: 1 litr roztworu roboczego VIROPOL na 6 m2 powierzchni). Po 20 minutach spłukać wodą zdatną do picia
  • Zamgławianie powietrza-0,1% (1:1000) VIROPOL-u (wydajność z 1 litra roztworu roboczego-125m3). 1g VIROPOL-u rozpuścić w 1 litrze wody. Po 2 godzinach wywietrzyć
 • Dezynfekcja powietrza w hali metodą zamgławiania:
  0,1% (1:1000) VIROPOL-u. 1g VIROPOL-u rozpuścić w 1 litrze wody (wydajność-125m3). Po 2 godzinach wywietrzyć.
 • Dezynfekcja środków transportu do przewozu żywności:
  Umyć preparatami firmy POLCHEM. Po myciu i osuszeniu stosować roztwór roboczy VIROPOL-u w stężeniu 0,25-0,5%. Po 15 minutach spłukać wodą zdatna do picia.
 • Dezynfekcja opon i podwozia-0,5% (1:200) roztworu roboczego VIROPOL-u (nie spłukiwać).
 • Dezynfekcja środków transportu do przewozu zwierząt:
  Umyć preparatami firmy POLCHEM. Po myciu i osuszeniu stosować roztwór roboczy VIROPOL-u w stężeniu 0,5% (1:200). Po 12 minutach spłukać wodą zdatna do picia.
 • Dezynfekcja opon i podwozia-0,5% (1:200) roztworu roboczego preparatu VIROPOL (nie spłukiwać).